div class="header clearfix index-header">
 • 《孟子》·梁惠王上

  日期:2022-12-05 00:59:08 点击:180 好评:0

  孟子见梁惠王。王曰:叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎? 孟子对曰:王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰何以利吾国?大夫曰何以利吾家?士庶人曰何以利吾身?上下交征利而国危...

 • 《论语》·先进

  日期:2021-08-23 17:03:58 点击:83 好评:0

  子曰:先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。 孔子说:平民因学习优秀而获得官职。贵族因世袭了官职而去学习。如果我用人,就用平民。 子曰:从我于...

 • 《孟子》·梁惠王下

  日期:2021-08-23 17:03:21 点击:186 好评:0

  庄暴见孟子,曰:暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。曰:好乐何如? 孟子曰:王之好乐甚,则齐国其庶几乎! 他日,见于王曰:王尝语庄子以好乐,有诸?王变乎色,曰:寡...

 • 《论语》·学而

  日期:2021-08-23 17:03:06 点击:126 好评:0

  子曰:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎? 孔子说:经常学习,不也喜悦吗?远方来了朋友,不也快乐吗?得不到理解而不怨恨,不也是君...

 • 《论语》·为政

  日期:2021-08-23 17:02:39 点击:115 好评:0

  子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。 孔子说:管理国家要以身做则。如同北极星,安然不动而衆星绕之。 子曰:诗三百,一言以蔽之,曰思无邪。 孔子说:《诗经》三百...

 • 15条记录